Erityistä tukea tarvitsevien 

lasten ja nuorten toiminta

ERLA eli Louhelan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminta on tarkoitettu kehitysvammaisille 6-16 -vuotiaille lapsille, varhaisnuorille ja nuorille. Lapset ja nuoret ohjautuvat Erlaan pääsääntöisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Vammaispalvelujen kautta.

Erla tarjoaa aamu-, iltapäivä- sekä loma-ajantoimintaa, jossa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus monipuoliseen ja aktiiviseen toimintaan yhdessä kavereiden ja turvallisten aikuisten kanssa. Toiminnassa lapsi tai nuori pääsee esimerkiksi osallistumaan retkille, heppatoimintaan, musiikki- tai liikuntahetkille, voi oppia leipomaan tai laittamaan ruokaa, saa tehdä kädentaitoja ja askarrella, leikkiä tai pelata kavereiden kanssa, tehdä läksyjä ja ulkoilla.

Toimintaamme ohjaa vahvuuksiin pohjautuva ajattelu eli kohtaamme lapset ja nuoret yksilöllisesti omana itsenään sekä kannustamme ja tuemme heitä oppimaan ja kokeilemaan uusia asioita rohkeasti. Vahvistamme myös lasten ja nuorten omatoimisuutta ja osallisuutta ottamalla heidät mukaan toiminnan suunnitteluun sekä kaikkeen kerhon toimintaan, kuten keittiö- ja siivoustöihin.

Teemme tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa sekä muiden lasta/nuorta hoitavien tahojen kanssa, lapsen/nuoren kasvun ja kehityksen tukemiseksi.Yhteystiedot:

Vastaava ohjaaja Irene Apell 
040 824 6671
irene.apell(a)setlementtilouhela.fi

Ohjaajat
Aamukerhopuhelin (klo 7- 9.30) 044 704 4457 
Iltapäiväkerhopuhelin (klo 10-17) 040 770 0348
nimi.sukunimi(a)setlementtilouhela.fi

Käyntiosoite:
Puistotie 44 
04420 Järvenpää

Instagram

https://www.facebook.com/irene.setlementtilouhela

"Fiiliskerho ja sadutus ovat olleet ne asiat, joiden avulla lapsi on oppinut sosiaalisia taitoja ja yhdessä toimimista"
– Erlassa käyvän lapsen vanhempi

"Yhteistyö ohjaajien kanssa Loistavaa!Luottamuksellista, mutkatonta, asiantuntevaa, positiivista, selkeää, voimaannuttavaa juuri edellä mainituista syistä johtuen."     
- Erlassa käyvän lapsen vanhempi

"Olen oppinut kerhossa huolehtimaan omista tavaroistani ja pyytämään apua. Keittiöhommissa tykkään olla mukana."
– Erlassa käyvä nuori

"Kerhossa mukavinta lepo, leikki, kaverit, aikuiset ja omaohjaaja"    
 - Erlassa käyvä lapsi