Vahvuutta nuorten vertaistoiminnasta!

Vahvuutta vertaistoiminnasta -hanke järjestää erilaista ohjattua toimintaa kuten avointa Olkkaritoimintaa, suljettuja kerhoryhmiä, retkiä, tapahtumia ja projekteja yhdessä toimintaan osallistuvien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Setlementti Louhelassa helmikuussa 2022 käynnistynyt Vahvuutta vertaistoiminnasta kehittämishanke on Stean rahoittama. Hanketoiminnnan kohderyhmänä on haastavammassa ja haavoittuvammassa elämäntilanteessa olevat 7–29 -vuotiaat lapset, varhaisnuoret, nuoret  sekä heidän vertaisensa. 

Hankkeen tarkoituksena on tehdä erityislasten ja nuorten näköistä toimintaa, johon he itse pääsevät vaikuttamaan ja, jossa he voivat käyttää omia vahvuuksiaan.

Toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten minäpystyvyyden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä nuorten vertaistoiminnan kehittäminen, sosiaalisten suhteiden ja ympäristöjen lisääntyminen.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Terveisin ohjaajat Irene & Riku

Setlementti Louhelan Vahvuutta vertaistoiminnasta -hankkeen instagram @nuortenlouhela