Vahvuutta nuorten vertaistoiminnasta!

Setlementti Louhelassa on käynnistynyt helmikuussa 2022 Stean rahoittama kolmevuotinen Vahvuutta vertaistoiminnasta -hanke. Hankkeen kohderyhmänä on haastavammassa ja haavoittuvammassa elämäntilanteessa olevat 7–29 -vuotiaat lapset, varhaisnuoret, nuoret  sekä heidän vertaisensa. 

Hankkeen toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan yhdessä lasten ja nuorten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Mukana hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Omaisoiva, Järvenpään nuorisopalvelut ja vammaisneuvosto. 

Hankkeen tarkoituksena on ennen kaikkea tehdä lasten ja nuorten oman näköistä toimintaa, he pääsevät itse vaikuttamaan asioihin ja käyttämään toiminnassa omia vahvuuksiaan. Toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten minäpystyvyyden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä nuorten vertaistoiminnan kehittäminen, sosiaalisten suhteiden ja ympäristöjen lisääntyminen. Käytännössä toiminta tarkoittaa erilaisten vapaa-ajanryhmien ja toiminnan järjestämistä lapsille ja nuorille. 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

Terveisin ohjaajat Irene & Riku

Seuraa ajankohtaista ilmoittelua toiminnastamme Setlementti Louhelan facebook ja instagram- tileillä

nuorten oma instagram- tili löytyy haulla "nuortenlouhela"