Louhelan päiväkodin toiminta jatkuu kaupungin toimintana

28.2.2020

Louhelan päiväkoti on Järvenpään vanhin päiväkoti ja se oli kaksikymmentä vuotta myös ainoa päiväkoti. Olimme edelläkävijöitä. Meillä on pitkät perinteet ja pitkä ja vaiherikas historia. Setlementtiliikkeen ytimeen kuuluu se, että mennään sinne missä meitä eniten tarvitaan. 50-luvun Järvenpäähän tarvittiin päiväkotia ja sille on ollut oma paikkansa näihin päiviin asti.

Yhteiskunnallinen tilanne on kuitenkin muuttunut vuosien myötä monellakin tavalla. Kuluneiden vuosikymmenten aikana julkinen sektori on ottanut vastuuta varhaiskasvatuksesta ja lainsäädännön avulla lopulta saatiin lapsille subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuksen. Järvenpäässäkin kaupungin rooli vahvistui ja tämä oli kaikkien lapsiperheiden etu. Louhela on saanut olla kumppanina koko tämän matkan ajan. Kuntatoimijan rinnalla varhaiskasvatuksen palveluja tuottavat monet muutkin toimijat.

Louhelan päiväkodin näkökulmasta yksi merkittävä muutos oli myös siirtyminen ostopalvelupäiväkodista palvelusetelipäiväkodiksi. Tulot ovat selvästi pienentyneet ja ne ovat myös jossain määrin epäsäännöllisiä, mutta kulut pysyvät samoina tai jopa kasvavat. Olemme siitäkin huolimatta halunneet panostaa osaavaan henkilökuntaan ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, mutta taloudelliset haasteet ovat osoittautuneet liian suuriksi.

Setlementti Louhela ry:n hallinto on tehnyt kaikkensa löytääkseen ratkaisuja ja nyt on löytymässä sellainen. Olemme käyneet neuvotteluja Järvenpään kaupungin kanssa Louhelan päiväkodin turvaamiseksi. Kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta päätti 25. helmikuuta, että Järvenpään kaupunki vuokraa Setlementti Louhelalta päiväkodin tilat ja jatkaa päiväkotitoimintaa kaupungin toimintana vähintään seuraavan toimintakauden.

Tarve jatkaa päiväkotitoimintaa ensi toimintakauden jälkeen selvitetään ensi kauden aikana.

Louhelan päiväkodin nykyinen henkilökunta siirtyy kaupungin työntekijöiksi, joten varhaiskasvatus jatkuu edelleen Louhelan päiväkodissa  tutulla henkilöstöllä. Muutos tapahtuu 1.8.2020. Siihen saakka päiväkotia ylläpitää edelleen Setlementti Louhela ry.

Samaan aikaan kun olemme erittäin surullisia siitä, että joudumme luopumaan osaavista ihmisistä ja Louhelan historian kannalta merkittävästä toiminnasta, olemme helpottuneita siitä, että neuvottelut Järvenpään kaupungin kanssa ovat johtaneet tässä tilanteessa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Louhelan on aika katsoa, missä sitä seuraavaksi tarvitaan ja tarttua siihen.