Laatupolitiikka


Yhdistyksemme laatupolitiikan perustana on annettujen lupausten pitäminen eli sopimuksiin kirjattujen tavoitteiden ja laatulupausten täyttäminen. Tavoitteenamme on järjestää ihmisten tarpeista nousevaa toimintaa ja palveluja vauvasta vaariin ottaen huomioon myös vähemmistöryhmät. 

Laatujärjestelmä


Laadun seuraaminen ja toiminnan arviointi ovat osa arjen työtä. Arviointi on järjestelmällistä, ja hyödynnämme siinä sosiaalisen arvioinnin menetelmää, jonka avulla mitataan sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja tuloksia. Asiakkailta ja toimijoilta itseltään kysytään, minkälaisia vaikutuksia toiminnallamme on heidän elämäänsä ollut. 

Tarkoituksena on kuvata työmme sosiaalisia tuloksia ja vaikutuksia monipuolisesti sekä numeroin että esimerkein.  

Arvioinnin tulokset analysoidaan säännöllisesti ja niistä tehtävät johtopäätökset ovat toiminnan jatkuvan kehittämisen pohjana. Arvioimme muun muassa arvojen toteutumista, yhteistyön onnistumista,  toiminnan ihmislähtöisyyttä, osallistumisen mahdollisuuksia, toiminnan vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun sekä Louhelaa työnantajana.