Kesäkerhotoiminnasta iloa ja turvaa – asiakaskyselyn tuloksia

3.2.2017

Kesän 2016 kesäkerholaisille ja heidän vanhemmilleen tehtiin asiakastyytyväisyyskysely kesäkerhon toiminnasta. Kysely tehtiin webropolin kautta ja vanhempia ja lapsia pyydetiin yhdessä vastaamaan kyselyyn.

Kesäkerhotoiminta koettiin tarpeelliseksi 93,3  % vastanneista oli täysin samaa mieltä väittämästä ”kesäkerhotoiminta ja tarpeellista jatkossakin” ja loput 7 % osittain samaa mieltä samasta väittämästä. Tämä vahvistaa sen, että tulemme järjestämään toimintaa jatkossakin.  Suurin osa viime kesänä mukana olleista toivoi saavansa paikan myös ensi kesänä. Nyt onkin meneillään jo ensi kesän ilmoittautumisaika.


Kesäkerhon toimintaympäristöstä kysyttäessä pyydettiin arvioimaan kerhotilaa, retkikohteita, lasten turvallisuutta retkillä ja kerhossa, ohjaajien riittävyyttä ja mukavuutta. Tämän osa-alueen keskiarvo kaikkien väittämien osalta oli 3,55/4 eli voimme olla tyytyväisiä. Erityisesti iloitsemme siitä, että turvallisuus ja ohjaajat saivat parhaat pisteet. Retkikohteiden valinnassa oli eniten hajontaa ja siihen toki saattaa vaikuttaa sekin, millä viikolla lapsi on ollut mukana, sillä eri viikoilla on eri retket. Retkien valinnassa joudumme myös huomioimaan hinnan. Keskiarvo tässäkin tosin oli 3,33/4. Avoimissa kysymyksissä onneksi saimme lisäinformaatiota retkien suunnitteluun jatkossa.

 

Kesäkerhoa edeltävässä tutustumisillassa lapsilta ja aikuisilta kysyttiin viime hetken toiveita kerhon suhteen. Moni toive pystyttiin toteuttamaan, mutta ei kaikkia, sillä hyviä toiveita oli niin paljon.  Aikuisista 86,7 % oli sitä mieltä, että lapsella oli mahdollisuus jollakin tavalla vaikuttaa kesäkerhon sisällön suunnitteluun, lapsista yksi vastaaja oli täysin eri mieltä asiasta.

Ohjatun toiminnan ja vapaan leikin suhde näytti toteutuneen melko hyvin, 60 % oli täysin samaa mieltä siitä, että kumpaakin oli riittävästi. Ohjatun toiminnan osalta 40 % oli osittain samaa mieltä riittävyydestä ja 14 % olisi toivonut vapaalle leikille tilaa enemmän.

Iloksemme 93 % oli löytänyt kavereita kerhosta ja vain 7 % oli osittain eri mieltä. Tavoitteemme on toki 100 % ja siihen tulemme taas ensi kesänäkin kiinnittämään huomiota.

Tiedotuksesta saimme heikoimmat arvosanat, joten siihen on syytä kiinnittää enemmän huomiota jatkossa.

Kesäkerhon hinta

Yhdessä vastauksessa kyseltiin, mistä kesäkerhon hinta muodostuu. Se on hyvä kysymys. Suurin menoerä on luonnollisesti ohjaajien palkat. Heille maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja lasten turvallisuuden takia olemme halunneet panostaa ohjaajien määrään. Lisäksi lapsille tarjotaan monipuolinen, terveellinen lounas ja välipala. Kaikki lapset ovat myös vakuutettuja. Toimintavälineitä, askartelutarvikkeita yms. hankitaan myös jonkin verran ja retkien kuljetukset ja sisäänpääsymaksut ovat myös jonkinlainen menoerä, mutta ei kuitenkaan merkittävä.  Valitettavasti joka vuosi budjetti on jonkin verran ylittynyt, joten kerhomaksu ei edes riitä kattamaan kaikkia kuluja.

Palaute, joka sai hymyn huulille

Yksi vastaajista kirjoitti” kun ennen joulua kysyin tyttäreltäni, mitä hän haluaa tehdä joululomalla, vastaus oli: ”Haluan Louhelan kesäkerhoon.”  Eli kokemus oli hyvä ja mieleen painuva.”

Kotieläinpuiston retki näyttää palautteen perusteella olevan myös kestosuosikki, eiköhän se toteudu jollakin viikolla ensikesänäkin.