Setlementti Louhela on Yhteiskunnallinen yritys

Olemme ylpeästi Yhteiskunnallinen yritys -merkin kantaja sekä ARVO ry:n jäsen. Yhteiskunnallinen yrittäminen keskittyy ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseen. Yhteiskunnalliset yritykset ovat yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntijoita ja ratkaisijoita, ja ovat sitoutuneita kehittämään pitkäjänteisesti yhteiskuntaa ja asiakkaidensa hyvinvointia. 

Yhteiskunnalliset yritykset uudistavat ja täydentävät hyvinvointivaltion palvelurakenteita. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että toimintamme ensisijaisena tavoitteena on ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia ja käytämme suurimman osan voitostamme tämän tavoitteemme edistämiseen. 

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry on yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten verkosto, jonka tavoitteena on tällaisen yritystoiminnan tunnettuuden ja painoarvon lisääminen yhteiskunnassa. Näillä merkeillä haluamme viestiä läpinäkyvästi siitä, että kannamme yhteiskunnallista vastuuta ja toimimme kestävän hyvinvoinnin rakentajana. Sitoudumme vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistymiseen tarjoamalla osallistumisen mahdollisuuksia ja palveluita kaikkien elämänlaadun parantamiseksi. Edistämme toiminnallamme ihmisten välistä vuoropuhelua, merkityksellisyyden kokemuksia ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa. 

Järjestämme muun muassa kuntouttavaa työtoimintaa, kotipalvelua ikäihmisille, toimintaa erityislapsille ja -nuorille sekä tukea maahan muuttaneille suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Tarjoamme myös kaikille avointa vapaa-ajan toimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa. 

Olemme mukana rakentamassa tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä yhteiskunta. 

Setlementti Louhelan hankkeet 

Helmikuussa 2022 käynnistynyt Vahvuutta vertaistoiminnasta -kehittämishanke järjestää ohjattua toimintaa haastavammassa ja haavoittuvammassa elämäntilanteessa oleville 7–29-vuotiaille sekä heidän vertaisilleen. Hankkeen tarkoituksena on tehdä erityislasten ja nuorten näköistä toimintaa, johon he itse pääsevät vaikuttamaan ja jossa he voivat käyttää omia vahvuuksiaan. Hanke on Stean rahoittama. 

Toukokuussa 2024 käynnistynyt Eloa ja iloa yhteisöstä -hanke pyrkii lisäämään yhteisöllisyyttä ja vähentämään yksinäisyyden kokemuksia tarjoamalla mahdollisuuksia rentoon yhteiseen ajanviettoon. Hankkeen kohderyhmänä on 30–55-vuotiaat keskiuusimaalaiset. Hanke on Stean rahoittama. 

Lue lisää: 
Setlementti Louhelan arvot
Yhteiskunnallinen yritys
Arvoliitto