Vapaaehtoiseksi maahan muuttanelle koulutus 2.6.2022

13.5.2022

Kotiutumisen tueksi tarvitaan nyt mukaan uusia vapaaehtoisia sekä Nurmijärvellä että Järvenpäässä! Uusia tulijoita on useasta eri maasta ja he kaipaavat kontaktia tavallisiin ihmisiin, joiden kanssa tutustua uusiin paikkoihin, kieleen ja 
kulttuuriin. Tule mukaan omana itsenäsi  mukaan vapaaehtoistoimintaan!