Toiminnanjohtajan avoin kirje kansanedustajille

4.9.2020

Arvoisa kansanedustaja,                     

Ihmiset tarvitsevat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, voimauttavia yhteisöjä ja vertaisuuteen perustuvaa tukea. Ihmiset tarvitsevat sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen työtä.

Nyt tarvitaan poliittisten päättäjien tahtoa ja viisaita ratkaisuja, jotta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusrahoitteinen toiminta jatkuu. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n myöntämiä avustuksia uhkaa valtiovarainministeriön talousarvioesityksen mukaan kolmanneksen leikkaus. Kansanedustajilla on ratkaisujen paikka.

Setlementti Louhela ry toimii Keski-Uudenmaan alueella 45 ammattilaisen ja 285 vapaaehtoisen voimin. Kansalaistoimintamme on maksutonta matalan kynnyksen toimintaa, jonka sisällöt syntyvät yhdessä toimintaan osallistuvien kanssa heidän tarpeensa huomioiden. Toimintamme tavoittaa vuosittain lähes 4000 eri henkilöä kaikista ikäryhmistä ja kohtaamisia on noin 48500.

Noin 1,8 miljoonan vuosibudjetistamme noin 30 % koostuu STEA:n ja kuntien myöntämistä avustuksista. Muina rahoittajina ja palvelujen ostajina toimivat Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä ja asiakkaat itse. Avustusrahoitteinen toiminta mahdollistaa kaikille, taloudellisesta asemasta riippumatta, osallisuuden kokemuksen, yhteisön, johon kuulua, vertaistuen ja vapaaehtoisen avun.

”Yksinäisyydellä on havaittu yhteyksiä sairastavuuteen ja elinajanodotteeseen. Kroonisesti yksinäisten elinajanodote on muita vertailuryhmiä heikompi ja alttius erityisesti infektioille, sydänsairauksille ja masennukselle muita vahvempi. Sosiaalinen eristäytyneisyys altistaa ihmisen monille vakaville sairauksille. Sen terveysriskit ovat samassa suuruusluokassa kuin tupakoiminen – ja kolme kertaa suuremmat kuin ylipainon. Yksinäiset käyttävätkin sosiaali- ja terveyspalveluita huomattavasti enemmän kuin muut. (Järvenpään hyvinvointisuunnitelma 2020-2021, Sotkanet.fi, ind. 4287)

Pelkästään Setlementti Louhela ry:n toimintaa osallistuu vuosittain tuhansia alueen asukkaita erilaisissa elämäntilanteissa, emmekä suinkaan ole ainoa Keski-Uudenmaan aktiivinen järjestö. Avustusrahoitteisessa toiminnassa kohtaamme ikääntyneitä, mielenterveyskuntoutujia, kehitysvammaisia, maahanmuuttajia, syrjässä olevia nuoria, kaveria kaipaavia lapsia ja myös niitä, jotka löytävät merkityksellistä sisältöä elämäänsä tekemällä vapaaehtoistyötä tai osallistumalla monimuotoiseen toimintaan. Tarve ihmiselle ja ihmisläheiselle työlle on kasvava ja tuntuu mahdottomalta miettiä miten käännyttää ovelta pois ensi vuonna joka kolmas avun tarvitsija tai mielekästä tekemistä kaipaava.

Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaamme ja kuulemaan asiakkailta, vapaaehtoisilta ja työntekijöiltä, mitä me teemme ja miksi työtämme tulee rahoittaa jatkossakin. Ilmoita vain, mikä ajankohta sinulle parhaiten sopii ja mihin työmuotoon/ työmuotoihin haluat tutustua, niin järjestän asian.

Järjestöjen panos on korvaamaton osa suomalaista hyvinvointia. Toivon, että myös Sinun mielestäsi kansalaisjärjestöjen työtä tarvitaan ja varmistat toiminnan rahoituksen myös tuleville vuosille Veikkauksen pelituottojen pienenemisestä huolimatta.

Järvenpäässä 1.9.2020

Synnöve Sternberg
toiminnanjohtaja

Setlementti Louhela ry