Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminnan (ERLAn) jatko Louhelassa on vuoden vaihteessa katkolla

15.9.2020

ERLAn eli Louhelan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminnan ja Järvenpään kaupungin/KeuSoten sopimus vammaisten lasten koulupäivää tukevasta päivähoidosta on katkolla vuoden lopussa.

Kuntayhtymä perustelee toiminnan siirtämistä heille mm sillä että lapset  saisivat eheän koulupäivän ja henkilöstö- ja tilaresurssien käyttö olisi kustannustehokasta. Varsinkin eheä koulupäivä herätti vanhemmissa suurta huolta ihan aiheesta, kukapa aikuisistakaan haluaisi viettää rentoa vapaa-aikaa omalla työpaikalla.