20.11.2022 Lapsen oikeuksien päivä

20.11.2022

Tänään vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää!

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen tärkein tavoite on turvata lapsille elämän perusedellytykset ja turvallinen kasvuympäristö. Sopimus sisältää velvoitteen turvata hoivan ja huolenpidon, asianmukaisen terveydenhuollon ja sekä koulutuksen.

Tämän vuoden teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen.

Lapsella on oikeus
- turvalliseen arkeen (myös verkossa)
- osallisuuteen
- syrjimättömyyteen
- suojeluun.

Pandemia, ilmastokriisi sekä sota ovat aiheuttaneet lapsille ja nuorille turvattomuutta, josta heidän olisi tärkeä saada puhua luotettavien aikuisten kanssa. Lasten ja nuorten huolia tulee kuulla ja heidän pelkonsa nähdä, ja heille on tarjottava turvaa ja huolenpitoa. Samaan aikaan tulee turvata rauhan säilyminen ja kestävä kehitys niin kansallisen kuin kansainvälisen politiikan, vaikuttamisen ja toiminnan keinoin.

Setlementtitoiminnassa lapset ja nuoret toimivat ja osallistuvat omien taitojensa mukaan yhteisön tasavertaisina jäseninä. Osallisuus on lapsen oikeus. Toiminnassa pidetään huolta itsestä ja muista, arvostetaan erilaisuutta ja tehdään yhdessä. Oman erityisyyden oivaltamisen ja terveen itsetunnon perustana on nuoren arvostaminen ja hyväksyntä ainutkertaisena yksilönä. Nuorisotyön muotojamme ovat avoin toiminta, ennaltaehkäisevä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö.