Positiivinen ponnistus - työtä osaajille!

24.11.2022

Setlementti Louhela ry on osana paikallista Positiivinen ponnistus -kampanjaa, jossa järvenpääläiset yritykset ja toimijat mahdollistavat osatyökykyisten työllistymistä Keski-Uudenmaan alueella.

Lue yritysten ja toimijoiden positiivisista työllistämiskokemuksista alla!

S-market, Järvenpää, Elina Ikonen

Elina pitää osatyökykyisen työllistämistä molemmille osapuolille hyvänä asiana. Työnantaja saa iloa, kun tekijä saa kuulua työyhteisöön. Työnantaja saa konkreettista apua työtehtäviin.

Elina kertoo ylpeänä, että HOK-Elannon linja on se, että työllistetään mahdollisuuksien mukaan osatyökykyisiä. Yhteistyö toimii hyvin työvalmennuksen kanssa.

Herkkupaja Aino-Areena, Anu Nyberg

Anu kertoi, että osatyökykyisen työllistämisen edistäminen työharjoittelujaksolla osoittautui erittäin onnistuneeksi. Herkkupajalla koettiin yhteistyö Keusoten työvalmentajien kanssa joustavaksi.

Anu suosittelee paikallisille yrittäjille lämpimästi osatyökykyisen työllistämistä.

Ikäihmisten palvelut, Jampankaaren palvelupiha, Johanna Mannila

Johanna pitää osatyökykyisen henkilön työllistämistä win-win tilanteena. Tekijä saa olla osana yhteisöä ja työ antaa merkitystä elämälle. 

Työyhteisössä on havaittu, että osatyökykyisen työpanos auttaa henkilökuntaa. Terveiset työnantajille: kannattaa kokeilla!

Lassilan Tila, Markku Lassila

Markku pitää hyvänä asiana osatyökykyisen työllistämistä, hänen mielestään on tärkeää antaa mahdollisuus. Myös työtehtävien räätälöinnin tärkeys sekä työvalmentajan tuki varsinkin alussa nousee puheessa esiin. 

Pitkään yrittäjänä toimineena Markku osaa antaa arvoa jokaisen työntekijän panokselle.


ViaDia Keski-Uusimaa ry, Jappe Vilponen ja Henna Kärki

Jappe ja Henna kertovat, että avoin, keskusteleva ja turvallinen ViaDia tarjoaa mahdollisuuksia työelämän tien alussa tai keskeytyessä. 

Työkokeilu antaa lisää tietoa, taitoa ja rohkeutta työnhakuun. Se on monipuolinen ja mielenkiintoinen työpaikka, jossa yhdistyvät asiakaspalvelu, markkinointi, myyntityö ja ihmisten kohtaaminen.

Osatyökykyisten valmennus on molempia osapuolia rikastuttava kokemus, jonka lähtökohtia ovat kunnioitus ja aika. Valmennettavat vahvistuvat ja löytävät vahvuutensa omaan tahtiinsa.

Tuusulanjärven Klubitalo Eskot ry, Mona Jonsson

Monan näkemyksen mukaan Tuusulanjärven Klubitalo on työpainotteinen, sosiaalisesti kuntouttava työyhteisö, jonka toiminta perustuu vapaaehtoiseen työskentelyyn omien voimavarojen ja taitojen mukaan.

Klubitalon työvalmennuksen teemoja ovat mm. omien voimavarojen, vahvuuksien ja tukiverkoston kartuttaminen. 

Tärkeitä arvoja ovat myös yhdessä tekeminen, toisen kunnioittaminen, tasa-arvoisuus, epäonnistumisen mahdollisuus, uuden oppiminen, vertaistuki ja tunne tarpeellisuudesta.

Walo, Mirka Virolainen

Mirka valottaa Walon toimintaa kertomalla, että kyseessä on pitkäaikaistyöttömien kuntouttava työtoiminta, mutta mahdollisuuksia on myös työkokeiluun ja työharjoitteluun. 

Kuntouttava työtoiminta edistää työllistymistä ja elämänhallintaa. Sen sisältö sovitaan kuntoutujan tavoitteiden mukaiseksi. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi arjen hallinta, osallisuuden edistäminen ja uravalintojen selkiyttäminen.

Walossa on idearikas kädentaitopaja, hyötypuutarha ja mediapaja, jonka yhteydestä löytyy myös bänditila.

Setlementti Louhela ry, Pirjo Heikkilä

Pirjo kertoo, että he Setlementti Louhelassa sitoutuvat vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistämiseen tukemalla ihmisten välistä vuoropuhelua, merkityksellisyyden kokemuksia ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa. He rakentavat tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä yhteiskunta.

Kuntouttavan työtoiminnan avulla kuntoutuja voi arvioida ja kokeilla omaa jaksamistaan työelämässä ja parantaa elämänhallintaansa ja lisätä mahdollisuuksiaan työllistyä tai kouluttautua ja tarjota mielekästä tekemistä. Setlementti Louhelassa kuntouttavaa työtoimintaa voi suorittaa erilaisissa pajoissa: kädentaitopaja, kiinteistöpaja, mediapaja, sekä Olkkari-Kirppis. Mahdollisuuksia ovat myös yksilöpaikka, etäkuntouttava ja kuntouttavan työtoiminnan matalan kynnyksen ryhmä.

Visuaalinen ilme: Hilkka Äijö

Mikäli olet kiinnostunut osatyökykyisen työllistämisestä tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä:

Heli Laurila
Työvalmentaja
KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ
Vammaistenpalvelut
Järvenpään Työ- ja päiväaikainen toiminta/ Tuettu työtoiminta
Laurilantie 4, 04410 Järvenpää
050 497 2397
heli.laurila@keusote.fi

Yonayza Modoy Oliva 
Työvalmentaja
Setlementti Louhela Järvenpää
Louhelankuja 3, 04400 Järvenpää
044 703 6544
yonayza.modoy_oliva@setlementtilouhela.fi