Iloisia uutisia Setlementti Louhelan lapsi- ja nuorisotyöstä

23.2.2022

Setlementti Louhela on saanut STEAlta avustusrahoitusta Vahvuutta vertaistoiminnasta hankkeelle. Kyseessä on kolmevuotinen hanke, joka käynnistyy helmi-maaliskuun 2022 aikana.

Hanke on vertaistoiminnan kehittämishanke, joka on tarkoitettu 7–29-vuotiaille lapsille ja nuorille. Hankkeessa työskentelee kaksi hanketyöntekijää. Hanketta suunnitellaan ja kehitetään yhdessä paikallisten yhteiskumppaneiden kanssa. Hankkeen toiminnan keskiössä on toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret, jotka itse suunnittelevat ja toteuttavat ryhmätoimintaa ja toiminnallisia projekteja yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten minäpystyvyyden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä nuorten vertaistoiminnan kehittäminen. Vertaistoiminnalla autetaan eri elämäntilanteissa olevia lapsia ja nuoria löytämään toisensa ja suunnittelemaan yhdessä mielekästä tekemistä ja vapaa-ajantoimintaa. Hanke on tarkoitettu sekä lapsille ja nuorille, joiden elämäntilanne on vakaampaa, että myös lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat enemmän erityistä tukea tai heidän elämäntilanteensa on muuten haasteita.

Hankkeen toiminnan avulla edistetään lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja annetaan lapsille ja nuorille yhtäläiset mahdollisuudet toimia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään.

Lisätietoja ja yhteistyömahdollisuuksista voi kysellä

Hankevastaavalta Irene Apell, puh. 040 824 6671

tai sposti. irene.apell@setlementtilouhela.fi