Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 20-vuotinen toiminta Setlementti Louhelassa lähellä päätepistettä - on kiitosten aika

20.5.2021

Keski-Uuudenmaan sote-kuntayhtymä - Keusote - järjestää alueensa väestölle tarvittavat sote-palvelut. Osana sote-tehtäväänsä Keusote järjestää jatkossa myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminnan sopimalla palvelujen tuottamisesta alueensa kuntien kanssa. Tuottavalla kunnalla on myös mahdollisuus hankkia palvelu joltakin palvelujen tuottajalta. Järvenpään kaupunki on päättänyt tuottaa tämän erityislasten palvelun omana toimintanaan, josta seuraa Setlementti Louhelan osalta tämän toiminnan loppuminen.   

Keski-Uudellamaalla vuodesta 1945 toiminut Setlementti Louhela on kuin räsymatto, tukevaan loimeen käsin tehty, ekologinen, lämmin, aito, elämää nähnyt, erilaisista elämäntarinoista yhdeksi kudottu, historiaa ja perinnettä, mutta samalla alati kehittyvä. Yksi räsymaton raita on ollut jo kahdenkymmenen vuoden ajan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminta eli Erla. Louhelan erityislapsille ja -nuorille järjestettyä monipuolista toimintaa on ohjannut vahvuuksiin pohjautuva ajattelu eli lapset ja nuoret kohdataan yksilöllisesti omana itsenään sekä oppimiseen, kokeilemiseen ja uusiin asioihin tutustumiseen kannustetaan ja tuetaan lasten/nuorten omat vahvuudet huomioiden. Toiminnassamme olemme myös edistäneet lasten ja nuorten itsenäistymistä, omatoimisuutta ja osallisuutta ottamalla heidät mukaan toiminnan suunnitteluun sekä kaikkeen kerhon toimintaan. Louhela on myös toiminnassaan tehnyt tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa sekä muiden lasta/nuorta hoitavien tahojen kanssa, lapsen/nuoren kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi.

Setlementti Louhelan hallitus kiittää kaikkia 20 -vuotisen matkan varrella mukana olleita ja Erlan toimintaan osallistuneita. Lasten vanhempien keräämä yli 300 nimen kannanotto ei tällä kertaa päätöksentekoon vaikuttanut, mutta kiitokset vanhemmille kannustavista palautteista sekä hyvästä ja antoisasta yhteistyöstä. Aivan erityinen kiitos kuuluu Louhelan erityislasten ja -nuorten osaavalle, ammattitaitoiselle ja motivoituneelle henkilökunnalle panoksestanne toiminnan laadun jatkuvaan kehittämiseen. Toivotamme kaikille oikein hyvää jatkoa ja Setlementti Louhela jatkaa toimintaansa muissa toiminnoissa, joista saa lisätietoa vaikkapa Louhelan nettisivuilta.

Hallitus