Ilmottautumiset kesäleireille

Leireille kannattaa hakea maksusitoumusta kunnalta tai leirin voi maksaa itse!

Maksusitoumus voi perustua kehitysvamma-, vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolakiin, omaishoidon tuesta tai toimeentulotuesta annettuun lakiin, omais- tai perhehoitajan vapaisiin tai harkinnanvaraiseen perheen jaksamista tukevaan palveluun. 

Toiminta, johon ilmottaudutaan *
Kuvauslupa *