Hepparyhmä 13-18v

Ilmoittautuminen hepparyhmään 13-18v

Keräämme henkilötietoja, jotta yhteistyö olisi sujuvampaa ja että osallistujan turvallisuus tulee huomioiduksi. Henkilötietoja säilytetään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Ohjaajat ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen, eivätkä he saa luovuttaa kenenkään henkilötietoja muille osapuolille. Teillä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta henkilötietoja, mutta tällöin emme voi välttämättä vastata osallistujan turvallisuudesta puuttuvan tiedon osalta.

Saako lapsesta/nuoresta otettuja kuvia julkaista Louhelan nettisivuilla, facebookissa, instagramissa?
Saako lähettää viestitse tai sähköpostitse kyselyjä toiminnasta tai tiedotteita hankkeen muista toiminnoista?