YES- yrittävää elämää Suomessa

YES – Yrittävää Elämää Suomessa 2018 – 2021

Tarjoamme juuri sinulle maahanmuuttaja  ja perheellesi yksilöllistä valmennusta liittyen koulutukseen, työelämävalmiuksiin sekä yrityksen perustamiseen. 

Valmennus kestää 3 – 12 kuukautta elämäntilanteesi ja tarpeesi mukaan.  Valmennukseen voi tulla mukaan missä vaiheessa hyvänsä sopimalla asiasta valmentajan kanssa. Valmennukseen voit ohjautua esim. TE- toimiston, kuntien työllisyysyksiköiden, eri oppilaitosten tai maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen kuten maahanmuuttajatoimisto Verson tai Setlementti Louhelan monikulttuurisen toiminnan kautta.

Valmennuksessa käytetään suomen kieltä ja selkokielistä materiaalia, jolloin suomen kielen oppiminen tapahtuu käytännön asioiden yhteydessä. Valmennuksen alussa sinulle suunnitellaan henkilökohtainen valmennuspolku tavoitteena opinnot, työelämä tai yrittäjyys.

Sinun tulee sitoutua vähintään 3 – 5 tunnin työskentelyyn viikoittain (sisältää valmennuksen ja siihen liittyvät kotitehtävät).Yhteydenotot:

Kehittämispäällikkö Anne Marie Turunen
045  146  6426
anne.turunen(a)setlementtilouhela.fi

”Valmiuteni käyttää suomen kieltä erilaisissa tilanteissa on vahvistunut” 

”Olen saanut riittävästi tukea valmennuksen eri vaiheissa ja minun tarpeeni ja voimavarani on huomioitu hyvin” 

”Valmennuksessa on tuettu riittävästi oman osaamiseni kehittämistä” 

”Valmennuksessa on huomioitu elämäntilanteeni ja sen vaikutus tulevaisuuteni suunnitteluun”