Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminta (ERLA)

Louhelan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta (ERLA) on tarkoitettu erityisopetuksen 0–9-luokkalaisille järvenpääläisille lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisille oppilaille. Kerhossa on tällä hetkellä 25 lasta/nuorta. Kerhopaikan myöntää Järvenpään kaupungin vammaispalvelut.

Aamukerho toimii Juholan koululla arkipäivisin klo 7.00–10.00 ja toiminta jatkuu oppituntien jälkeen kerhotiloissa Kyrölässä klo 12.00–17.00. Koulujen loma-aikoina, syys- ja talvilomalla sekä kesä- ja elokuussa, lomatoimintaa järjestetään klo 7.00–17.00 välisenä aikana.

Tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus monipuoliseen ja mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan kavereiden kanssa, kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Toiminnassa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta, omatoimisuutta sekä tunne- ja sosiaalisia taitoja. 

Erlan arkeen kuuluu ohjattua toimintaa, kuten retkiä, fiiliskerhoa, leivontaa, kädentaitoja, mediakerhoa, musiikki-, ja liikuntahetkiä sekä vapaata leikkiä ja ulkoilua. 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lasten/nuorten toiveet ja heidän yksilölliset vahvuudet sekä kehitystaso.

Yhteystiedot:

  • Erla toimii osoitteessa Puistotie 44, 04420 Järvenpää
  • Postit kulkevat osoitteella Louhelankuja 3, 04400 Järvenpää
  • Ohjaajien aamukerhopuhelin (klo 7-9 ) 044 704 4457,  iltapäiväkerhopuhelin (klo 9-17) 040 770 0348
  • Ohjaajat tavoittaa sähköpostilla erla.ohjaaja(at)setlementtilouhela.fi
  • Vastaavana ohjaajana toimii Irene Apell ja hänet tavoittaa numerosta 040 824 6671 tai sähköpostilla irene.apell(at)setlementtilouhela.fi.
  • Erlan löytää myös facebookista Irene Setlementti Louhela nimellä
  • Meidät tavoittaa klo 7.00–17.00 välillä. Muina aikoina jätä viesti.

 

 

"Fiiliskerho ja sadutus ovat olleet ne asiat, joiden avulla lapsi on oppinut sosiaalisia taitoja ja yhdessä toimimista"
– Erlassa käyvän lapsen vanhempi

"Yhteistyö ohjaajien kanssa Loistavaa!Luottamuksellista, mutkatonta, asiantuntevaa, positiivista, selkeää, voimaannuttavaa juuri edellä mainituista syistä johtuen."     - Erlassa käyvän lapsen vanhempi

"Olen oppinut kerhossa huolehtimaan omista tavaroistani ja pyytämään apua. Keittiöhommissa tykkään olla mukana."
– Erlassa käyvä nuori

"Kerhossa mukavinta lepo, leikki, kaverit, aikuiset ja omaohjaaja"                            - Erlassa käyvä lapsi