Lasten ja nuorten toiminta

 

Setlementti Louhelan lasten ja nuorten toiminta on turvallista ja lapsilähtöistä. Toiminnan perustana on aito kasvatuskumppanuus. Toiminta on osallistavaa sekä lapsen tai nuoren yksilöllistä kasvua ja kehitystä tukevaa. 

Päiväkotimme palvelee alle kouluikäisten lasten perheitä. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminta on tarkoitettu lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisille koululaisille.

Harraste- ja loma-ajan toimintaa järjestetään varhaisnuorille. Soitonopetukseen ja bändikerhotoimintaan voivat osallistua kaikenikäiset lapset ja nuoret.