Kansalaistoiminta
POIKKEUSAIKANA:

Nyt kun kaikki vältämme fyysistä läheisyyttä, niin jatkamme setlementtityötä muilla tavoin. Kokeilemme uudenlaisia tapoja olla yhdessä sosiaalisen median välityksellä ja toki meille voi myös ihan perinteiseen tapaan soittaa puhelimella tai lähettää sähköpostia.  Meillä on erilaista toimintaa videoryhmissä, kuten "Online olohuone", englannin kielen kerhoa ja maahanmuuttajille suunnattua suomen kielen opetusta. Lue ajankohtainen listaus toiminnasta klikkaamalla tästä.

************************************

Louhelan kansalaistoiminnan aikatauluja:

* Rinkulan olohuone suljettu

* Jampan aluetupa suljettu

* Nurmijärven tupakirppis suljettu

 

Louhelan kansalaistoiminnassa mahdollistuu erilaisten, eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmiseten oppiminen ja kohtaaminen.

Toimintamme tarkoitus on yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden lisääminen asukkaiden keskuudessa sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen, eli kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien kohtaamisen ja yhteisen tekemisen mahdollistaminen. 

Tavoitteemme on vahvistaa osallistujien kokemusta osallisuudesta, eli kuulumisesta ja mukana olemisesta. Tähtäämme myös siihen, että osallistujien toimintakyky pysyy yllä ja lisääntyy. Kaikki perustuu kumppanuuteen paikallisten ihmisten kanssa. 

Toimintamme on avointa kaikille alueen asukkaille. Lisäksi kansalaistoiminnan keskus toimii organisoidun ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan välityskeskuksena. Mahdollistamme myös työllistymisen ja työelämätaitojen vahvistamisen ns. välityömarkkinoilla.

Toimintamuotojamme ovat matalan kynnyksen olohuonetoiminta, vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja avunvälitys,  kerho- ja pienryhmätoiminta, retket ja tapahtumat, koulutustoiminta, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjaus ja neuvonta sekä sosiaalinen työllistäminen. 

 

 

Kansainvälisessä ruokakerhossa maistellaan ruokia eri puolilta maailmaa.