Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus alkaa 23.1.

7.1.2020


Järvenpään vapaaehtoistoiminnan peruskurssi tulee jälleen!

Järvenpään vapaaehtoistoiminnan koulutus alkaa 23.1.2020 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston, Järvenpään kaupungin, Järvenpään Opiston, Järvenpään seurakunnan ja useiden eri järjestöjen yhteistyönä. Koulutus on yhdeksäs Järvenpäässä. Koulutus koostuu aloitusillasta, kahdesta yhteisestä koulutusillasta, vapaavalintaisista osioista sekä yhteisestä päätöstilaisuudesta.

Koulutuksessa saa tietoa vapaaehtoistoiminnan perusasioista kuten toiminnan merkityksestä, yleisistä periaatteista sekä vuorovaikutustaidoista. Perusteiden lisäksi tarjolla on tietoa mielenkiintoisista, erityyppisistä vapaaehtoistehtävistä Järvenpäässä esim. ikäihmisten, lapsiperheiden, maahanmuuttajien parissa tai vaikkapa mielen hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä. Lisäksi pääset koulutuksessa tutustumaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin. Koulutus sopii mm. kaikille niille, jotka haluavat saada vapaaehtoistoiminnasta uutta sisältöä elämäänsä. Lisäksi koulutukseen sisältyy tutustumiskäynti vapaaehtoistoiminnan parissa. Suoritetusta koulutuskokonaisuudesta saa todistuksen. 
 
Koulutus sisältää:  
 
Kaikille yhteiset osiot (Myllytien toimintakeskus, Myllytie 11, Järvenpää):

 • To 23.1. Aloitusilta, toiminnan merkitys, motiivit ja vapaaehtoistoiminnantori
 • To 6.2.  Vuorovaikutus ja kohtaaminen Vapaaehtoistoiminnan periaatteet
 • Ti 11.2. Vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
 • To 12.3.  Päätösilta 

Vapaavalintaiset osiot  

 • Ti 28.1.  Monikulttuurisuus
 • To 30.1.  Liikunta
 • Ti 4.2.  Ikäihmiset  
 • To 13.2.  Lapset, nuoret ja perheet
 • Ti 25.2. Nuoret vaparina  
 • To 27.2  Mielenhyvinvointi -arjen tukena
 • Ti 3.3.  Kriisiauttaminen
 • To 5.3. Ryhmänohjaus  
 • Ti 10.3. Digitaaliset asiointipalvelut 

 
Kaikki koulutusillat ovat klo 17 - 20 
 
Ilmoittautumiset 18.1.2020 asti tästä linkistä.  tai 09 2719 2498.   
Lisätietoja koulutuksesta: Mia Meckelborg p.045 138 4262 mia.meckelborg@yhdistysverkosto.net www.yhdistysverkosto.net