Erityisen ihana lapsi ja nuori- teemailta Temalilla

3.4.2019 klo 17:30

Erityisen ihana lapsi ja nuori -teemailta ke 3.4.2019 klo 17:30-19:30

Teemailta on tarkoitettu erityislasten ja nuorten vanhemmille sekä heidän kanssaan työskenteleville. Teemaillan tarkoituksena on antaa osallistujille vinkkejä erityislasten ja -nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

Paikka: Nuorisotalo Temal os. Emalitehtaankatu 2

Ilmoittautumiset: 1.4. mennessä irene.apell@setlementtilouhela.fi

 

Mukana teemaillassa:

Louhelan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminta: Erityislasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen
myönteisten kokemusten ja vahvuuksien avulla
Järvenpään kaupungin nuorisotyö: Nuoruus elämänvaiheena, nuorten mielipiteiden kuuleminen ja osallisuuden
vahvistaminen
Hetki -hanke on kehittänyt voimavaralähtöisen ryhmämallin kehitysvammaisten lastensa haastavasta
käyttäytymisestä kuormittuneille vanhemmille. Hetki -mallin avulla puretaan lapsen ja vanhemman välille
muodostunutta negatiivisen vuorovaikutuksen kehää myönteistä vuorovaikutusta lisäämällä sekä tuetaan
vanhempivoimaantumisessa. Ryhmämallissa on dialoginen ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Ryhmässä
käsitellään lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja vanhemman jaksamista kunkin kerran teeman
mukaisesti. Hankkeen rahoittaa STEA ja se toteutetaan yhteistyössä kuntien ja Helsingin yliopiston vaativan
erityisen tuen tutkimusryhmän kanssa.
Erityinen sisaruus -hanke: Sisaruus on usein elämämme pisimpiä ihmissuhteita ja aina erityistä. Oman lisänsä
erityisyyteen tuo sisaruksen pitkäaikaissairaus tai vamma. Perheen terveet sisarukset jäävät usein vähemmälle
huomiolle, josta voi aiheutua jossain kohtaa elämää jonkinlaista oireilua. Erityinen sisaruus -projekti on koonnut
tietoa erityislasten sisarusten kokemuksista sekä materiaaleja sisarusten tukemiseen.