Päiväkoti

Setlementti Louhelan päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille turvallinen arkipäivä ja innostaa lapsia oppimaan uutta leikkien, laulaen, liikkuen, puuhastellen, kokeillen ja ottaen toiset huomioon.

Päiväkotimme tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Toiminnan lähtökohtana on yhteistyö vanhempien kanssa. Toimintamme tavoite on turvallinen arki, joka mahdollistaa ainutkertaisen lapsuuden jokaiselle lapselle. Vahvistamme lapsen luontaista uteliaisuutta oppimista kohtaan. Koemme leikin merkityksen tärkeäksi, koska leikissä toteutuvat itse asetetut oppimisen haasteet.
 
 
Suvaitsevaisuus, kiireettömyys ja yksilön oikeuksien kunnioittaminen ovat toimintaa ohjaavia arvoja arjessamme. Paikallisuus ja luottamus ihmiseen sekä hänen perheeseensä ovat työmme perusarvoja.

Päiväkodissamme on neljä lapsiryhmää: Untuvikot alle 3-vuotiaden ryhmä, Hattarat 3 - 6-vuotiaiden ryhmä sekä Haituvat ja Höyhenet 1 - 6-vuotiaiden ryhmiä 
 
Päivähoitopaikkaa voi hakea samalla hakulomakkeella kuin kaupungin päivähoitopaikkoja. Hakemuksen voi jättää / lähettää joko Louhelan päiväkotiin tai muuhun Järvenpään päivähoitoyksikköön. Hakulomakkeen voi täyttää myös sähköisesti Järvenpään kaupungin kotisivulla kohdassa lapset/päivähoito/päivähoitopaikan hakeminen.

Päiväkodinjohtaja on Johanna Soininen puh. 040 706 7244